– Norge kom på femteplass på den Europeiske digitaliseringsindeksen som måler digital modenhet i Europa. Dette betyr at Norge har falt tre plasser på listen over de mest digitaliserte landene i Europa. Det er imidlertid tett i toppen blant disse fem, så avstandene mellom landene er svært små. Vi ligger derfor veldig langt fremme med gode muligheter til å bli blant de ledende landene i verden, også når det kommer til IT-kompetanse.

– Etter mitt syn er den eneste måten vi kan lykkes med dette hvis vi evner å samarbeide og utveksler erfaringer på tvers av bransjer, uavhengig av interesser, sier Christian Torp som er generalsekretær i Den norske dataforening (DND).

Foreningen er Norges største interesseorganisasjon for de profesjonelle fagmiljøene som digitaliserer Norge innen privat og offentlig sektor. En viktig rolle for DND er å skape arenaer der fagmiljøene kan møtes:

– Vi har 8 000 medlemmer og foreningens aktiviteter trekker cirka 14 000 deltakere hvert år, fortsetter Torp.

GDPR er innført, men hva nå?

Det er mer enn to år siden regelverket om GDPR ble vedtatt, og den 20. juli i år gikk fristen ut for at alle norske virksomheter, og organisasjoner skulle ha tilpasset seg regelverket. Men hvordan har det egentlig gått?

– Hver sjette måned gjennomfører vi en undersøkelse som blant annet tar for seg problemstillinger knyttet til GDPR og hvor langt bedriftene har kommet. I august i fjor, ni måneder før forordningen skulle iverksettes, var resultatene nedslående. Særlig gjaldt dette kommunal sektor og de små og mellomstore bedriftene. Mange av de børsnoterte selskapene derimot, hadde vært tidlig ute med å tilpasse seg. Det samme gjaldt en del av de statlige virksomhetene, forklarer Torp.

– Vi så en klar forandring da vi gjennomførte undersøkelsen på nytt i våres, og jeg er veldig spent på hvordan resultatet blir av den neste undersøkelsen i oktober, tilføyer han.

Flere lover og regler

Du trodde kanskje at nå som GDPR-forordningen er innført, så var vi i mål, men det neste som kommer er sikkerhetsloven som er sendt ut på høring med frist den 1. oktober med mål om å trå i kraft fra 1. januar 2019.

– Den nye loven legger til rette for økt samhandling mellom offentlige myndigheter, og mer samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet blir bedre og mer helhetlig. I tillegg omhandler den myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet, virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet og klarering av leverandører og personell.

Den vil ha vidtrekkende konsekvenser for mange norske virksomheter. Og det er ikke noe styret og daglig leder kan overlate til IT-avdelingen. Data- og driftssikkerhet blir i mye større grad en styresak enn en sak for IT.

– Dette betyr at norske virksomheter også må tilpasse seg deler av dette regelverket når loven innføres.

IT-sikkerheten er i ferd med å bli bedre

Etter hvert som mer og mer digitaliseres er det avgjørende at IT-sikkerheten ivaretas for å hindre uønskede cyberangrep eller at data kommer på avveie.

– Mitt inntrykk er at virksomhetene stadig blir flinkere på dette området. En av grunnene er at mange av dem har gått over til å bruke dyktige leverandører og skybaserte IT-løsninger istedenfor å administrere sine egne servere selv. Leverandørene av de skybaserte løsningene har gjerne mye bedre systemer for å håndheve sikkerhet enn det den enkelte organisasjon klarer på egenhånd. Det har også blitt sånn at det ligger mye innebygd sikkerhet i teknologien vi anskaffer oss. Det betyr at det også blir enklere for hver og én av oss å holde oss beskyttet mot trusler enn det var tidligere, sier Torp.

Kultur, samarbeid og digitale ledere

Hvis Norge skal ta plass i førersetet i den digitale utviklingen er det viktig at aktørene møtes og utveksler erfaringer. Det er akkurat dette Den norske dataforening legger forholdene til rette for:

– Skal vi lykkes er det helt avgjørende at vi tør å dele erfaringer og informasjon med hverandre. Det er gjennom tverrfaglighet, og ved at konkurrenter innen de samme bransjene tør å samarbeide, at vi kan oppnå de beste resultatene. I tillegg handler dette om ledere med digital forståelse, og om å bygge bedriftskulturer som forstår verdien av samarbeid og som evner å forandre seg, konkluderer Torp.