– Å ha en bok liggende i resepsjonen der besøkende kan registrere seg er ikke godt nok. Da kan hvem som helst bla gjennom og se hvem som besøkte bedriften, hvem de møtte og når. Gamle automatiserte systemer hvor dataene lagres til evig tid er heller ikke godt nok. Det er et strengt regelverk for denne typen personopplysninger også, og i forbindelse med innføringen av GDPR opplever vi at stadig flere nå vil ha dette på stell, sier Christian Inngjerdingen i Adaptive.

I besøkssystemet, onVisit, som Adaptive har levert til over 700 bedrifter, registrerer de besøkende seg med navn og telefonnummer. Opplysningene slettes automatisk etter en viss tid med mindre de besøkende samtykker til at opplysningene kan lagres.

– Dataene digitaliseres og blir ikke lenger tilgjengelige for alle. Bedriften fremstår bra og gir et godt førsteinntrykk, og signaliserer dessuten at man også tar både personvern og sikkerhet på alvor, konkluderer Inngjerdingen.