Om Advania

  • Advania er et rådgivnings- og teknologiselskap som leverer forretningssystemer (ERP-systemer), skytjenester som Office365, Skype fra Microsoft samt kommunikasjonsløsninger (Contact Center løsninger).
  • Advania-konsernet har 1100 ansatte i Norge Sverige, Danmark og Island som jobber for å skape verdier for kundene med intelligent bruk av IT.
  • Advania jobber i strategisk utvalgte forretningsområder.

– Tid er penger. Kundene vil ikke tape tid til lange implementeringsprosjekter, sier Halvorsen.

Han forteller at metoden er å gå gjennom en løsning som Advanias rådgivere har satt opp, basert på erfaring i relevant bransje.

– Sammen med kunden ser vi på implementeringen prosess for prosess og kartlegger hva kunden trenger støtte til, sier han.

Endringsvilje

Kunden kan så ta i bruk løsningen fra første dag og eventuelle avvik avdekkes raskt.

– Vi ser tidlig hva som fungerer, hva vi må jobbe videre med og hvordan kunden hurtig kan dra nytte av løsningen. Dette blir billigere og enklere enn andre metoder, sier han.

Selv om strategien er effektiv, er den også krevende. Leverandøren er avhengig av å kjenne bransje og teknologi, mens kunden må være endringsvillig og tro til det nye systemet.

– Overgangen til en ren skyløsning betyr at vi må tenke på en ny måte. Samtidig bygger Dynamics 365 i stor grad på tidligere løsninger. Nå stilles det imidlertid større krav til standardisering da endringer må bygges opp på siden av standardløsningen, sier Halvorsen.

Stor tillit

– Jeg hadde nesten gitt opp å finne en ERP-løsning før vi møtte Advania. A Bygg har blant annet behov for en innkjøpsmodul for kontraktsoppfølging overfor underentreprenører, og de bransjeløsningene jeg var kjent med dekket ikke våre behov. Det at Advania bruker en plattform fra en stor aktør som Microsoft var også vesentlig for vårt valg av partner, sier økonomisjef i A Bygg, Dag Straumsheim.

Han syns det er en fordel at valg av program i tillegg til ERP-løsningen gir integreringsmulighet mot andre Microsoft-produkter, som åpner helt nye muligheter for samhandling i prosjektene.

– Jeg fikk raskt tillit til Advania. De har spesialkompetanse på løsningen og prosessene for implementering, og mange av konsulentene der har også erfaring med å sitte på vår side av bordet, forteller han.