Visjonen om et verdensomspennende nettverk av datamaskiner som var koblet sammen ble skapt allerede i 1962 av J. C. R. Licklider. På 1960 og 70-tallet ble det forsket mye på dette, men det var først på 1980-tallet at internett ble tatt i bruk i forskings- og universitetsmiljøer. I 1992 ble begrepet World Wide Web skapt, og drømmen bak Web var å skape et globalt informasjonsrom på internett hvor hypertekstlinker skulle gjøre det enkelt å finne informasjon overalt på nettet. Etter 1992 har det vært en rivende utvikling, og i dag klarer de færreste bedrifter, organisasjoner og privatpersoner seg ikke uten internett. En trend er også at stadig flere ting blir koblet opp til internett.

- Selv om begrepet "Internet of Things" ikke ble tatt i bruk før i 2005, så startet man å koble sammen ting til internett allerede på slutten av 1990-tallet. Da var det først og fremst sensornettverk som for eksempel målte temperaturer eller fuktighet og som overførte dataene over internett, sier Ovidiu Varmesan som er forskningssjef på Sintef.

- I 2015 var vi 7,5 milliarder mennesker på kloden og hadde koblet mer enn 25 milliarder dingser til internett. Det betyr mer enn tre ting per person.

Passive brikker

Flere og flere ting blir utstyrt med passive brikker som ikke er koblet til noen strømkilde eller har noe batteri. Ved hjelp av en radiofrekvensbølge klarer brikken å motta og lagre nok energi til at brikken kan sende informasjon relatert til identifikasjon og de parametre som brikken er satt opp til å overvåke, som for eksempel temperatur.

- Denne teknologien brukes blant annet på fiskekasser og da kan man følge hele produksjons- og transportprosessen for akkurat denne fiskekassen. Dette kan brukes til å forsikre seg om at fisken har blitt transportert med riktig temperatur hele veien. Andre typer brikker inneholder batteri eller er koblet til en infrastruktur som gjør at de har en strømkilde hele tiden, forklarer Varmesan.

Trenden er at brikkene stadig blir mindre, smartere og billigere å produsere, så i fremtiden vil vi kanskje finne brikker på nær sagt alle ting.

 25 milliarder ting er koblet til internett

- I 2015 var vi 7,5 milliarder mennesker på kloden og hadde koblet mer enn 25 milliarder dingser til internett. Det betyr mer enn tre ting per person og trenden er at dette bare vil øke i årene som kommer og vi finner stadig nye bruksområder, sier Varmesan.

Smartklokker, sensorer som viser hvor hunden er, ulike sensorer som overvåker huset eller som gjør at du kan fjernstyre lys og varme er bare noen områder, og disse er ganske enkle. Men fremtiden vil by på løsninger som er langt mer kompliserte:

- I en fremtid med autonome biler vil det for eksempel være nødvendig med en kommunikasjon mellom biler, men også en kommunikasjon mellom den enkelte bilen og infrastrukturen. Da kreves det teknologi på et langt høyere nivå. Det samme gjelder robotisering av industrien eller hvis vi ser på hvordan vi kan automatisere prosesser slik at vi kan styre oljeplattformer fullt ut fra land. Det vil kreve enda mer robuste protokoller.

 Fremtiden er spennende

Alle mulighetene som ligger i fremtiden på grunn av den nye teknologien som gjør at ulike ting samhandler blir helt umulig å beskrive i en kort artikkel. Men det er helt sikkert at dette vil endre hverdagen vår på mange felt, det vil forandre måten vi kjøper og transporterer varer, og det vil helt sikkert åpne for nye og spennende forretningsmodeller.

Samtidig vil det være et behov for større grad av standardisering av teknologien som benyttes slik at kommunikasjonen mellom tingene blir best mulig. Og ikke minst vil utviklingen presse fram behovet for et rammeverk og et sett med regler som gjør at utviklingen ikke går på bekostning av hverken sikkerhet, personvern og tillit.