- Gradvis har driftsorganisasjoner automatisert driften til et punkt hvor de nå kan levere nesten helautomatiserte systemer. Eksempelvis er provisjonering, systemer som foretar konfigurering og oppsett av utstyr, blitt vanlig innen drift av virtuelle miljøer. Dette er fortsatt komplekse systemer som krever bred kompetanse og strenge ITIL-implementeringer, sier Espen Gundersen, avdelingsleder og rådgiver hos Keystep AS.

Kulturforskjeller

Gundersen mener det fortsatt er store forskjeller mellom utviklings- og driftsavdelinger (Dev+Ops) innen kultur, prosesser, teknologi og avtaleformer.

- Drift har tradisjonelt ønsket minst mulig endring da dette skaper ustabilitet, mens utvikling ønsker så mange endringer som mulig for å teste og lansere nye funksjoner. Utviklingsmiljøer er kommet langt innen adopsjon av agile metoder, men må allikevel forholde seg til trege ITIL-prosesser hos drift, sier han.

Fordeler i skyen

Tregheten og kompleksiteten på slike plattformer er noe av bakgrunnen for at skytjenester er blitt populære blant utviklere.

- Den største fordelen ved PaaS er økt tilgjengelighet ettersom man ikke forholder seg til underliggende systemer og hardware. I tillegg gir det bedre hastighet, da plattformene er helautomatiserte og tilbyr self-service. Samtidig brukes standardisert «API-first» som gir fleksibiliteten utviklerne trenger, sier han.

Store fordeler med PaaS

PaaS gir utviklere tilgang til plattform hvor nye applikasjoner utvikles. Valg fra et stort utvalg av programmeringsspråk gir fleksibilitet ved utvikling og testing.

- Når applikasjonen begynner å ta form og skal lanseres, brukes en "pipeline" hvor koden kobles med ferdig oppsatte tjenester og automatisk blir bygget og testet. Utviklerne kan velge å sende det til produksjon gjennom ulike lanseringstyper uten nedetid. Dette muliggjør "kontinuerlig utvikling og lansering" og man unngår alle former for bestillinger og ventetider, sier han.

Raske løsninger

PaaS egner seg spesielt innenfor utviklingsmiljøer med høyt tempo.

- Innenfor moderne webutvikling, utvikling til mobile enheter og IoT med høy lanseringstakt ser vi sterk vekst. Det er mange andre fordeler utover hastighet og vi ser at tredjeparts programvare på plattformen slår tradisjonelle virtuelle miljøer på hastighet, fleksibilitet og utnyttelsesgrad, sier han.

Tilpasser skyen for norske forhold

I konkurranse med store aktører som Amazon, Google, og Azure ønsker selskapet å tilby unike tjenester tilpasset det norske markedet.

- Vi er en norsk aktør geografisk basert i Norge og følger landets lover og regler. Nærheten og tilgjengeligheten for kunden er viktig ved behov for support eller konsulentarbeid og annen rådgivning. Vi kan tilpasse løsningen for unike prosesser, organisasjoner og metoder, sier han.

Migrerte Eniro til skyen

Behovet for raskere utrulling av utviklingsprosjekter var bakgrunnen for at PaaS ble implementert hos Eniro.

-  Vi evaluerte ulike alternativer og implementerte et system for videre evaluering sammen med utviklere på deres eget datasenter. Målet har vært å lage en parallell plattform da et migreringsprosjekt ville bli stort og med høy risiko. Nå skjer overgangen til den nye plattformen organisk og utviklerne unngår avhengigheter til den gamle, sier han.

Mikrotjenestene kommer

Gundersen mener utviklingen vil gå raskt og at arkitekturen kommer til å utvikles i retning av mikrotjenester.

- Flere applikasjoner vil bli "serverless", noe vi ser med tjenester som Amazon Lambda og Google Functions. Vi vil få en overgang fra DevOps til NoOps, da tjenestene ikke trenger noen form for tradisjonell drift. Dette betyr at dagens rutinedrift forsvinner samtidig som kunnskapen om arkitekturen vil bli enda viktigere i fremtiden, sier han.