Business Norge

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

bærekraftige investeringer

TOPICS

Ingen lykkes i en verden som mislykkes

Global oppvarming stiller verden overfor krevende utfordringer, og ifølge forskerne er det liten tid til rådighet. Alle må forholde seg til dette. Finansnæringen kan være en pådriver for det skiftet vi trenger. For vi kan ikke lykkes i en verden som mislykkes.

Ansvarlige investeringer

Oppfatningen av hva som er en ansvarlig eller bærekraftig investering endres. Tidligere var det viktigste kriteriet for at en investering var ansvarlig at den hadde en forventet avkastning og risiko tilpasset investorens behov. For eksempel ville en pensjonskasse vite med en viss sikkerhet at innskyterne får den avkastningen – og dermed den pensjonen – de er lovet.

Er bygget ditt Paris-proof?

Om ti år vil vi kun finansiere grønne bygg, sa DnB allerede for tre år siden. Begrunnelsen var at DnB er ute etter lavrisikoprosjekter, og grønne miljøbygg har lavere risiko enn grå bygg.

Klimarisiko kan true finansiell stabilitet

Klimaendringer utgjør allerede en reell tapsrisiko for næringslivet og finanssektoren. Både mer ekstremvær, som kan gi skader på eiendom og infrastruktur, og endringer i klima- og energipolitikk kan i økende grad få konsekvenser for investeringer.

Verdens største dugnad

I 2015 skrev Norge under på verdens største felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FNs 17 bærekraftsmål representerer et enormt stykke arbeid, men gir samtidig en rekke muligheter, også for næringslivet.

Sponsored content

Statskog plasserer store innskudd via Fixrate

Statskog velger teknologi fra Finech-selskapet Fixrate i sin forvaltning av overskuddslikviditet. På ett år har Fixrate formidlet bankinnskudd for 3,5 milliarder kroner. 

Sponsored content

Oppsving for grønne investeringer

Grønne fond er i vinden som aldri før. Er det å flytte sparepengene til grønne aksjefond det mest effektive klimatiltaket du kan gjøre? Hva er egentlig et grønt aksjefond?

Sponsored content

Hjelper kundene med det grønne skiftet

SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr kundene fordelaktige Sollån, Varmepumpelån og Miljølån til 0 prosent rente. – Slik ønsker vi å bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn, sier administrerende direktør Knut Oscar Fleten.