Business Norge

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

konsulentguiden

TOPICS

Det var en gang en konsulent

Digitaliseringsprosjektene står i kø i offentlig og privat sektor. Samtidig skrikes det om kompetansemangel, og utdanningsinstitusjonene klarer ikke å utdanne mange nok raskt nok. Hvordan kan vi få løst dette på en best mulig måte, og hvilken rolle spiller konsulentbransjen?

Sponsored content

Når er det smart å benytte seg av konsulenter?

Dagens arbeidsliv er i stadig endring, og en virksomhets evne til å endre seg i tråd med utviklingen er avgjørende for å kunne levere de resultatene som kreves. Derfor er det vesentlig for bedriften å mestre utfordringen med å sikre og ivareta daglig drift parallelt med videreutvikling for å møte morgendagens krav.